CSR To School > จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนวัดใหม่

3BB อุตรดิตถ์ เข้ามอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ตามโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3BB จัดให้ใช้ฟรี 3BB ภาคเหนือตอนล่าง โดย คุณเทิดศักดิ์ ทองชาวนา ผู้จัดการจังหวัดพิษณุโลก และ (รักษาการ)ผู้จัดการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมพนักงาน เข้ามอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ อ.ลับแล ตามโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมน้องๆ นักเรียนร่วมรับมอบด้วยความยินดี