CSR To School > จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านท่าอวน

3BB อุตรดิตถ์ โดย คุณเทิดศักดิ์ ทองชาวนา รักษาการผู้จัดการจังหวัด พร้อมทีมงานบริการลูกค้า จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้ใช้บริการฟรี ตามโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอุปถัมภ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย โดยมี นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอวน พร้อมน้องๆ นักเรียนร่วมรับมอบด้วยความยินดี เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา