CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป