CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดก้อนแก้ว เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป