CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป