CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดต้นตาล

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา