CSR To School > จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนโคกแมงเงา

3BB จังหวัดหนองคาย ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนโคกแมงเงา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป