CSR To School > จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวัดคงคาวดี

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดคงคาวดี หมู่ 3 ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีคุณไสว  หนูคง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์เป็นผู้รับมอบ บริษัท 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต พร้อมมอบของรางวัล ให้กับน้องๆ ทางโรงเรียนได้ขอขอบคุณทางบริษัทฯ เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป