CSR To School > จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด จ.ขอนแก่น