CSR To School > จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) จ.ขอนแก่น