CSR To School > จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือสามบีบี จังหวัดภูเก็ต เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับเด็กไทย โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณจตุพงค์ ศักดิ์ช่วยเจริญ ผู้จัดการจังหวัดภูเก็ต เข้ามอบ