CSR To School > จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านพุขาม

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และWi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยแก่ โรงเรียนบ้านพุขาม ทางโรงเรียนได้ขอขอบคุณทางบริษัท 3BB เป็นอย่างสูงสำหรับโครงการเพื่อสังคมในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป