CSR To School > จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนวัดโอ่

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนวัดโอ่ อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” มีการสาธิตวิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัท 3BB ให้กับน้องๆ นักเรียน และคุณครู ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอบคุณทางบริษัทที่ได้สนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป