CSR To School > จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมีคุณกานต์สินี ธรรมพิพัฒน์ เป็นตัวแทนของบริษัท ส่งมอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา