CSR To School > จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนวัดพังดาน

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยแก่โรงเรียนวัดพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีคุณกานต์สินี ธรรมพิพัฒน์ เป็นตัวแทนของบริษัทส่งมอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา