CSR To School > จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง และโรงเรียนวัดอัมพวนาราม อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีคุณบุญศิริ อินขาว เป็นตัวแทนของบริษัท ส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา