CSR To School > จังหวัดนครพนม

โรงเเรียนเทศบาล5 (สมพรอภัยโส)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี อาจารย์นครินทร์ เหลือบุญชู เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555