CSR To School > จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองญาติ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555