CSR To School > จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายสาทิศ วารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555