CSR To School > จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมี อาจารย์พีระพงษ์ วงษ์หาบุตศย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555