CSR To School > จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านวังม่วง

3BB ตาก โดยคุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก และทีมงานบริการลูกค้า จ.ตาก ส่งมอบบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ให้กับโรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ได้ใช้บริการฟรี ตามโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอุปถัมภ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย โดยมี นางพิมัย ไชยคำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ร่วมรับมอบด้วยความยินดี เมื่อวันที่ 5 ก.พ2558 ที่ผ่านมา