CSR To School > จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสุขฤทัย

3BB จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป