CSR To School > จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

3BB จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป