CSR To School > จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านหัวข่วง

3BBCluster CMI โดยคุณธนากร สิริพิเชียร ผู้จัดการจังหวัดเชียงใหม่และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ให้กับ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ในโครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียนอุปถัมภ์ โดยคุณวิวัฒน์ นัดสาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอขอบคุณทางบริษัท 3BB เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ กับเยาวชนไทย ทางโรงเรียนจะนำไปดำเนินการเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป