CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี สนับสนุนการทำงานของแพทย์

3BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ต และ WiFi ฟรี ให้กับโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงาน

3BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ต และ WiFi ฟรี ให้กับโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล อาทิ การ Consult เคสผู้ป่วย การคอนเฟอเรนซ์ สถานการณ์การระบาดในจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ และเพื่อใช้ระบบ IP Camera ห้องแยกโรค 
3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว พร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจ มา ณ ที่นี้