CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB เชียงใหม่ ร่วมใจ สู้ภ้ยโควิด-19 มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ น้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่

คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดมือ แว่นตา สบู่ รวมทั้งเสื้อกันฝน

คุณพงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น ผ้าเช็ดมือ แว่นตา สบู่ รวมทั้งเสื้อกันฝน ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้กับกิจการของทางโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด