CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา อ.เมือง จ.นครปฐม

คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา อ.เมือง จ.นครปฐม ในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา อ.เมือง จ.นครปฐม ในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม เกมส์ ส่งมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารภาคตะวันตก และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มี ผอ.พุทธชาติ สุขาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้ง ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ คุณนันทพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย และกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ