CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านซำรัง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" คือ โรงเรียนบ้านซำรัง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า

หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" คือ โรงเรียนบ้านซำรัง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า 2,500 โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนาน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมายโดยมีผู้อำนวยการโรงเรีนและคณะครูให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง ผอ.รัตน์ เกตุจันทร์ กล่าวว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ติดปัญหาบ้าง แต่ที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสามบีบี ซึ่ง บริษัทฯ ได้มอบอินเทอร์เน็ตและไวไฟให้ใช้ สามารถช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้อย่างมากและนักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เลือกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุด

ด้านคุณวิชัย ไชยมงคล ผู้จัดการเขต กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต