CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความทัดเทียมในสังคม อีกทั้งจัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ โดยมีคุณนิธิชัย พุ่มธนวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัด นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม และมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ

ทางด้าน ผอ.สมคิด พรหมฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ เด็กๆ ตื่นเต้นและมีความสุข นอกจากกิจกรรมขอครูที่สอนในห้องเรียนแล้ว การที่เด็กมีกิจกรรมนอกห้องเรียนจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับตัวเด็กด้วย อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งชุมชนรอบรั้วโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ด้วย