CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จ.ชุมพร

โรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี

โรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย คุณพรพนา ผลเกษร ผู้จัดการจังหวัดชุมพร บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม คุณเอกรัตน์ ควรศิริ สำนักรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และพนักงานร่วมกิจกรรม