CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านท่าฉาง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โรงเรียนบ้านท่าฉาง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

โรงเรียนบ้านท่าฉาง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม คุณเอกรัตน์ ควรศิริ สำนักรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และพนักงานร่วมกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉาง ผอ.นิรัญ เรืองดำ กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทั้งยังได้ใช้ในการติดต่อประสานงานได้ดียิ่งขึ้น

คุณจพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนงานตลาดและการขาย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียน ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต