CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี"

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาทุนอาหารกลาวัน และการจัดบอร์ดนิทรรศกาล รวมทั้งแจกของรางวัล โดยในครั้งนี้ มี คุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้จัดการเขต นำทีมผู้บริหาร คุณนพพร เนตรขำ ผู้จัดการจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เติม ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อินเทอร์เน็ตจากสามบีบี ส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ค้นคว้า หาความรู้ และช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กๆ