CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB นครศรีธรรมราช บรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB นครศรีธรรมราช บรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช” นำทีมโดยคุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต รวมทั้งพนักงาน ช่วยกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ ลงถุงยังชีพเพื่อเข้าพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย จำนวน 500 ถุง เพื่อเข้าแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
พื้นที่ปากพนังฝั่งตะวันออก บ้านบางบ่อ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
บ้านท้องโกงกาง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านบางนกวัก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
บ้านเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านท่าเรือ ซอย 35 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  

โรงเรียนวัดท้ายสำเภา และวัดท้ายสำเภา  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช