CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) อ.เมือง จ.พิจิตร

โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) อ.เมือง จ.พิจิตร กับโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษา

โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) อ.เมือง จ.พิจิตร กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ กับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการเขต คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รวมทั้งชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

ผู้อำนายการโรงเรียน ผอ.อำนาจ เพ็งศิริ กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ เด็กนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นพิเศษ โดยอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบี ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ รวมทั้งครูผู้สอน ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทฯ ที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ และเลือกโรงเรียนวัดป่ามะคาบ ในการเข้ามาจัดกิจกรรมครั้งนี้