CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ)อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโรงเรียนที่เตรียมจะได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี

โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโรงเรียนที่เตรียมจะได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาทุนอาหารกลาวัน และการจัดบอร์ดนิทรรศกาล รวมทั้งแจกของรางวัล โดยในครั้งนี้ มี คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต นำทีมผู้บริหาร คุณเอกฤทธิ์ ศรีคำภา ผู้จัดการจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณพิชย์จารีย์ มณเฑียร ผู้จัดการจังหวัดนครสวรรค์ คุณณัฐสินี จิตต์ภาคภูมิ ผู้จัดการจังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี

ผอ.สุกิจ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อินเทอร์เน็ตจากสามบีบี ส่งผลให้นักเรียน ได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ค้นคว้า หาความรู้ และช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กๆ

คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียน ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อแข่งขันในระดับที่สูงขี้นไปในอนาคต