CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ 3BB ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการส่วน คุณนุกูลกิจ ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการจัดหวัดแพร่ คุณกฤษดา โชติธนาพร คุณยศระวี จันทนพ และคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านร้องตอง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน  บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่านและบ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ 8 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย


สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น ด้วยการเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ ยังมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด และบ้านไหล่น่านเหนือ โดยมีตัวแทนชุมชนรับมอบ