CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB ร่วมกับหจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร จัดกิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร จัดกิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านชะเอียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" โรงเรียนบ้านชะเอียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดบางไทร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา

ด้าน ผอ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเอียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือและฟื้นฟู โดยโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนผอ.เจริญ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไทร กล่าวว่า โรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ได้มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูในครั้งนี้. ที่ผ่านมาโรงเรียนประสบกับน้ำท่วมและขังเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปากพนัง ซึ่งเป็นที่ลุ่ม จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เงินที่ทางบริษัทมามอบให้ในวันนี้ จะนำไปปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำต่อไป