CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB สุราษฏร์ธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขต อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณพงศกร ยุกตะเวทย์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณพงศกร ยุกตะเวทย์
ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน คุณกำพล ลิ่มสถิตคงวิศาล ผู้จัดการเขต คุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนการตลาดและงานขาย คุณพันแก้ว รัตนพงศ์เสน ผู้จัดการบริการลูกค้า และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสุราษฏร์ธานี” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุกภัย 3 ชุมชน ของ ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ได้แก่
ชุมชนบ้านทับตอยูง หมู่ที่ 6
ชุมชนบ้านยอมนางบอดเหนือ หมู่ที่ 12
ชุมชนบ้านยอมนางบอดใต้ หมู่ 12
โดยมีผู้นำของชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสระ นายสำเริง ทองศรี นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ
ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกพิสุทธิ์ มลฑานุช ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. และผู้บริหารโรงเรียนธีรศรมสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมแจกถุงยังชีพ และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ผู้ประสบภัย

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>