CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขต อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 180 ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนบ้านย่านแดง ม.7 และชุมชนบ้านไทรหัวม้า หมู่ที่ 2 โดยมีแกนนำของชุมชน คุณอำพล พรหมแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด และคุณกมลรัตน์ คล้ายตะพง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกร็ง อ.ชะอวด นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>