CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขต อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และกลุ่มพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ถุงให้กับผู้ประสบภัยบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองหนอน ผู้ใหญ่อุดมพร โอเรือง คุณสุขสวัสดิ์ หยูสี สมาชิก อบต.ท่าเรือ และผู้นำชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้ารับถุงยังชีพ

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>