CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB พัทลุงลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดพัทลุง

3BB หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3BB พัทลุง ช่วยกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ ลงถุงยังชีพเพื่อเข้าพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง เมื่อ วันที่7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

3BB หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3BB พัทลุง ช่วยกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ ลงถุงยังชีพเพื่อเข้าพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง เมื่อ วันที่7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง กับกิจกรรม "จัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง" ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ได้ความเดือดร้อนในพื้นที่ 3 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ได้แก่
ชุมชนบ้านม่วงหวาน อ.เมือง จ.พัทลุง
ชุมชนบ้านวังเนียง อ.เมือง จ.พัทลุง
บ้านจี้กง ซ.9 อ.เมือง จ.พัทลุง
นำทีมโดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต และพนักงานสามบีบี จังหวัดสงขลา และพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลเมืองพัทลุง
ท่านนายก คุณสุเมธ บุญยก
สท.อุเทน เบน ปุรินทราภิบาล
สท.ศาสดา อุ้ยตยะกุล
สท.เจริญ กาญจนพันธ์
ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งแกนนำของชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>