CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB นครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือ และ ถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  และมอบเงินช่วยเหลือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายดนัย เจียมวิเศษสุข รับมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 20,000 บาท และถุงยังชีพจำนวน 80 ถุง เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัด ทั้งนี้ยังเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้ความเดือนร้อนในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 300 ถุง ให้กับผู้ประสบภัย ดังนี้
ชุมชนบ่อทรัพย์  ชุมชนสารีบุตร เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
บ้านน้ำหัก บ้านวังหิน อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านห้วยแก้ว อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีแกนนำของชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>