CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB ราชบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบบริษัทปีที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ จ.ราชบุรี

3BB เชียงใหม่ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่บ้านเด็กชาย เชียงใหม่

3BB จังหวัดสงขลาร่วมกับห้างโรบินสันสนับสนุนอุปรกร์กีฬาในโครงการโรบันสันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1 ณ. โรงเรียนวัดบางทีง

3BB สระบุรี ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่องค์ราชินี เนื่องด้วยวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

3BB จ.นครปฐม ได้ส่งมอบป้ายโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ให้กับทางสภ.นครชัยศรี จำนวน 20 ป้าย

3BB ลพบุรีได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้จัดทำป้ายสนับสนุนโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % งานจราจร สภอ. เมืองลพบุรี

หยก-ตี๋นำทีม 3BB fanpage เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบความสุข...ให้น้อง ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

3BB เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัย ให้กับตำรวจจราจรเชียงใหม่

3BB นครราชสีมา เดินสายมอบเสื้อวิน ให้กับพี่ๆ ชาววินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3BB จังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดกิจกรรม "ณรงค์รงค์ ห่วงใยคนขับ ใส่ใจคนซ้อน ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค" พร้อมกระตุ้นยอดขายไปด้วย โดยการจัดทำหมวกน๊อคหุ้มหนัง 3BB สีสันสดใส