CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าว นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเกิดจิตอาสา ซึ่งหมายถึงการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทำให้องค์กรสามารถเติบโตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย3BB มอบชุดนักเรียนที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานในเครือบริษัทจัสมินฯให้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในโครงการ Back to School

3BB ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับทีมงาน Cubinet ณ สถานที่ตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ

3BB ภูเก็ต มอบเสื้อวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท 3BB และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

3BB จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้อินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยทีมงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีและปลอดภัย การแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

Sales & Marketing จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนบ้านต้นส้าน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ทางบริษัท 3BB ได้สนับสนุนมอบอินเทอร์เน็ตและ WiFi

3BB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

3BB จ.มหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2555

3BB จ.ประจวบฯ ร่วมรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ตามกฎจราจร แจกหมวกกันน๊อค ให้กับวินมอเตอร์ไซด์

3BB จ.ประจวบฯ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร แจกหมวกกันน๊อค 3BB ให้กับ วินมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Mini Booth ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ในโครงการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ "เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ.บริเวณป้อมตำรวจปลักปลา