3BB

News & Activity

3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระ ในพิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง)

3BB จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณรัชณัณ เขาสูง ผู้จัดการจังหวัด ได้พาทีมการตลาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระ ในพิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง) ณ บริเวณ วงเวียนสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต โดยในกิจกรรมดังกล่าว ทางทีมงาน ได้เตรียมน้ำดื่ม 3BB ไปแจกสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนมาก ทั้งนี้ พิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง) นั้น เป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ หรือทำนองออกเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ โดยมีขบวนธง และป้ายชื่อแห่นำหน้าขบวน จากนั้นเป็นเกี้ยวหามรูปพระ เรียกว่า ไทเปี๋ย หรือเสลี่ยงเล็ก โดยหามรูปพระบูชาต่างๆ ออกนั่งเกี้ยวตามขั้น และยศของเทพ จากนั้นเป็นขบวนของนิ่วสิ่ว (ฉัตรจีน) ตามด้วยพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) เป็นที่ประทับองค์กิ๋วอ่องไต่เต่ มักใช้ 8 คนหาม นอกจากนี้ ในขบวนแห่พระจะมีม้าทรงทั้งชาย และหญิงแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการใช้ของมีคม และเหล็กแหลมต่างๆ ทั้งที่อยู่ใน และนอกตำนานทิ่มแทงไปตามร่างกาย ด้วยมีความเชื่อว่าเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก

02/11/2020 09:24:03
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th