3BB

News & Activity

3BB จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมในประเพณีถือศิลกินผัก 2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทีมการตลาดจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมในประเพณีถือศิลกินผัก 2563 โดยมีการตั้งโต๊ะรับพระของ ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ที่ออกโปรดสาธุชน ณ บริเวณตลาดเมืองตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมานับร้อยปี และมีผู้คนที่ศรัทธากันมาอย่างยาวนาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

26/10/2020 14:30:00
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th