3BB

News & Activity

3BB จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนด่านตรวจฯ ของจังหวัด

3BB จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนด่านตรวจฯ ของจังหวัด เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 โดยคุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการ Cluster ผู้จัดการจังหวัดและคณะ ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบป้ายจราจรให้กับ 3 ด่านตรวจฯ สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ด่านห้างฉัตรฯ สภ.อ.ห้างฉัตร, ด่านตรวจยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และด่านตรวจหนองเชียงราน อ.เถิน โดยมีท่านผู้กำกับและรองผู้กำกับของ สภ.อ.เป็นผู้รับมอบฯ พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม 3BB ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารผู้ปฏิบัติงานที่ด่านด้วย 3BB ยินดีให้การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในการจารจรให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการนี้ด้วย

10/10/2020 12:01:17
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th