3BB

News & Activity

3BB มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดจังหวัดสุโขทัย โดยคุณนิธิชัย พุ่มธนวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดสุโขทัย นำทีมพนักงาน เข้ามอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทั้งนี้ น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอันเนื่องมาจาก ตลิ่งริมน้ำ แม่น้ำยมได้เกิดการทรุดตัวและพังลง ส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านและขยายวงกว้าง บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่วนพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมหนัก

26/08/2020 15:11:20
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th