3BB

News & Activity

3BB มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องหมู่บ้านน้ำสูบ จ.เลย พื้นที่บ้านสูบ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9

6 สิงหาคม 2563 : 3BB เลย มอบถุงยังชีพพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านสูบ หมู่ที่1 และ หมู่ที่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB โดย คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนบน คุณนรินทร รัตนะเมืองเพรียว ผู้จัดการเขต และคุณสุภาพร พัธนะสานต์ ผู้จัดการจังหวัดเลย พร้อมด้วยพนักงานจากบริษัท 3BB จังหวัดเลย เข้ามอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ครัวเรือน ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยข้าวสารเหนียว เครื่องอุปโภคบริโภค ชุดยารักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านสูบ หมู่ที่ 1 มีผู้ใหญ่บ้าน คุณบุญไท บุตรดา นำคณะผู้บริหาร พร้อมทีมงาน เดินเท้า เข้ามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละบ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน หลังจากนั้นได้เดินทางต่อเนื่อง ไปพื้นที่บ้านสูบ หมู่ที่ 9 โดยมีผู้ใหญ่ดาว พันธะสุมา เป็นผู้ประสานงานและนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย แต่ละบ้าน ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน ทั้งนี้ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากเข้าท่วม จากพายุซินลากู จนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 ที่ผ่านมา เริ่มมีฝนตก และตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ส่งผลให้ช่วงดึก น้ำเริ่มเอ่อทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน ฝายกันน้ำ น้ำสวยที่กั้นลำน้ำขาด จึงทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว เราขอส่งกำลังใจ ให้ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว

07/08/2020 15:52:16
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th