3BB

News & Activity

3BB มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องหมู่บ้านน้ำสูบ จ.เลย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

จากผลกระทบของพายุ "ซิน ลา กู" ที่พัดกระหน่ำเข้าประเทศไทยและเกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัด ได้แก่จังหวัด เลย หนองบัวลำภู นครพนม และจังหวัด น่าน  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.เชียงคาน  อ.ปากขม อ.เมือง จังหวัดเลย บ้านเรือนประชาชนกว่า 1,000  หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 3BB จากศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง บรรจุอาหารและสิ่งของจำเป็น เพื่อแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและคณะ ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดศรีสว่างวารี อ.เมือง จ.เลย โดยมีคุณจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เป็นผู้รับมอบ และในวันที่ 6 สิงหาคม คณะจาก 3BB เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 250 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านสูบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย อีกด้วย

07/08/2020 15:40:22
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th